بگو سنجاقکم هستی
نمایشنامه ی قدرت !

تعجب می کنم از سماجت این روزها ... در بودن !

 

نمایشنامه ی قدرت !

 

تـوُ این روزای تکراری ، همون حرفای تکراری

نقـاب چهـره ای مثبت ، فقط ژست فداکاری !

 

نوشتن از شکوهِ کوه ، میون غربت دره !

نمایشنامه ی قدرت ، بـرای کشتن بره !

 

تو این روزای تکراری

                              بزن لبخند اجباری !

 

          OOO

هوای کوچه ها مسموم ، تظاهـر جلوه ی شهره

دلت توُ سینـه می کوبه ، ولی با زنـدگی قهـره !

 

نمـای پنجـره ثابت ، همیشـه فصل پائیزه

میون سفره ی خالی ، پر از جا پای تبعیضه !

 

گل سـرخ تـوی باغچه ، به روز تازه  مشکوکه

هوا خاکستری مونده ، تو این بن بست متروکه

 

تو این روزای تکراری

                                 بزن لبخند اجباری !    

          OOO

همیشه منتظر ... اما ،  درای خونه رو بستیم !

نمی بینیم کجا بودیم  ؟

                          نمی پرسیم کجا هستیم  ؟

       

 

                  ماندانا ابری   بهمن 1387

 

پی نوشت یک :  کامنت های امید بخش دوستان باعث شد بابت عدم ارسال دعوت نامه برای پست قبل

که فقط به علت بی وقتی بود ، از همه عذرخواهی کنم .

ممنون به خاطر توجه تون به بازی با کلماتم ...

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱۱/۱٤ - ماندانا ابری