بگو سنجاقکم هستی
دلم تنگه!

 

   توی قلبم توُ این روزا همش جنگه

   ببین دودش هنوزم توی چشمامه

   واسه یه آدم آواره مثل من!

   خیالِ روز خوش دیدن ... فقط خامه!

                   

   به من گفتن بهشته آخر جاده

   یه شهرِ سبز و بی طوفان و بی پائیز

   نگفتن توُ مسیرِ کوچِ بی پایان

   پره از حادثه ... از لحظه های لیز!

                      

   به جای آسمون روشن و آبی

   زمین پست و خاکیو نشون کردم

   شبیه انقلابِ مردمِ خوشبخت!

   خودم! آرامشم رو سرنگون کردم!

              ******

   چمنزاری نمونده ... زیر پام سنگه

   یه جای کار این بیچاره می لنگه

   واسه هرچی جهنم بود و ... اون روزا

   دلم تنگه ... دلم تنگه ... دلم تنگه

        ماندانا ابری - بهار ٩٠

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٠/۱/۳۱ - ماندانا ابری