بگو سنجاقکم هستی
همسنگر !

از لطف و حضور همه دوستان ممنونم ... ببخشیدم بابت نبودن هام ... این به روز کردن هم واسه این بود که اعلام کنم هنوز زنده هستم لبخند

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٩/۸/٢٢ - ماندانا ابری