بگو سنجاقکم هستی
آدمک

 

 

       قول داده بودم از کارای جدیدم بنویسم ، پس تقدیم به شما :

 

 

      آدمـک

 

 

       دینگ ، دنگ ، ساعت هفت

 

              آدمک کوک شده ، باید رفت

 

                       راهِ هرروزه  و تکـرار عبور

 

                                   دنگ ، دنگ ، زنگِ حضور

 

     کار تا مرگِ توان

                            شام ، یک لقمه نان

 

   وقتِ بیداری خواب

                           تا بخوابد تب و تاب

 

   خوابِ بال پرواز

                          یک کبـوتـر یا بـاز

 

   خوابِ آدم بودن

                         خوابِ بی غم بودن

 

   گفـتن نه ، شاید ،

                         به هــزاران بایـد

 

        گردشِ عقربه ها درد آور

 

        کوکِ این آدمکِ بی یاور

 

            باز هـم بـیـداری

 

       زندگی در قفسِ هشیـاری

 

                دینگ ، دنگ ، ساعت هفت

 

               آدمک کوک شـده ، باید رفت

 

 

 

                                                             < مـانی  >

 

---------------------------------------------

 

 

شب است و شب برایِ من ، حکایت حضور تو

 

سـتـاره ها نشـستـه اند ، به مقـدم عـبـور تو

 

کجاست ماهِ آسمان ، که جشن نور شد به پا

 

یقیـن شکسته جام خود ، که بنگرد بلور تو

 

 

< مانی  >

 

 

 از کتابم : " بگو سنجاقکم هستی "

 

                  

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱۱/۱۳ - ماندانا ابری