بگو سنجاقکم هستی
دنیای من ...

 

دنیای من ...


اگه سقفِ سکوته ، روُ سرِ عشق

             اگه تکـرارِ مرگـه ، آخـرِ عشق

                                فقط اشک و نـیاز و بی قـراری

                                               اگه کابوسِ درده ، باورِ عشق ...

 

جـدا می شـم از این دنیای بدنام

شبیهِ بچه ها ، می گم :  نمی خوام !!!

 

توُ دنیـای خـودم ، دوری محـالـه !

جدائی و قفس ... خواب و خیـالـه !

 

توُ دنیـام ، ظاهـر و باطن یه جـوره

چـشای خالی از احسـاس ... کـوره !

                   OOO

به این می گن ! رهـائی از تعلق

                           رسیدن به طلـوعِ تازه ،  با شوق !

به این می گن ! عبـور از مرزِ غربت

                           گـذشتن از شب و دیوارِ وحشت !

 

سـلام ای پنجـره ، ای صبـحِ زیبا

سـلام ای سبزیِ  مـوعـودِ  فـردا ...

 

                           ماندانا ابری آبان ماه 88

 -------------------------------------------

 

 

پی نوشت ١

                   منو از ارتفاعِ شب نترسون !

                                    دلم همزادِ روزای بلنده

                                               نمی تونه توُ واگیرِ بدیها !

                                                        چشاشو روی خوبیها ببنده ...

 


پی نوشت ٢
سایت " بنیاد ترانه "  فعلا به علت نامشخصی ، از دسترس خارج شده وامیدوارم هرچه زودتر به حالت اول برگرده ! ...  و بازهم امیدوارم  این مشکل فنی و ناخواسته باشه !!

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/۸/۱٤ - ماندانا ابری