بگو سنجاقکم هستی
شهر سبز !

  

در این هوای بی نفس ، که در قفس نشسته ام

                         

اگـرچـه زنـده ام ولی ... کـبـوترانه خـسـتـه ام

----------------------------------------------

شهر سبز !!

 

سـرِتو  بیـرون بیـار از پنـجـره

شب ، نقـاب از کوچه ها بر می داره

آدمـای  زخـمـی و بیـچـاره رو

جـایِ آدمایِ خوشبخت می ذاره !

 

پشتِ دیـوارا یه دنیایِ دیگه ست

سـرِتو  بیـرون بیـار از پنـجـره

اونی که جون داده توُ دستایِ شب !

نمی تـونـه پـیِ زنـدگـی بِـرِه

 

دلخوشِ سکوتِ لحظـه ها نباش

تـویِ تاریـکـی پُـره از حادثـه !

گوشه ی کوچه ، یه معتادِ نحیف !

رفتـه تا بـه اوجِ رخـوت بِرسـه

 

اون طرف دستائی کوچیک و سیاه

روُ مـقـوا طـرحِ خـونه می کِشه

جـایِ آغـوشِ بـدونِ دغـدغـه

به خودش پیچیده تا گـرمش بِشه

 

شهرِ سبزِ ما !!! توُ شب پوست میندازه

همه جـاش پر از سواله ... بی جواب !

نمی خـواد سـتـاره ها رو بشـمری

چشـاتـو وا کـن و امشـبو نخواب !

 

             ماندانا ابری - خرداد 88

 

پی نوشت یک : این ترانه واگذار شده و در حال آهنگسازی هست ... ولی منتظر نظرات سازنده تون هستم .


پی نوشت دو :  بنیاد ترانه  www.canto.blogfa.com رو فراموش نکنید ... اعلامیه به روز شدنم رو هم چسبوندم به دیوارش .

 


پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/۳/۱٤ - ماندانا ابری