بگو سنجاقکم هستی
پشت پردهپشتِ پـرده

 


                            در  اضطـرابِ خواهـشِ
تـو گُم شده دلم

گـرگِ زمـان به صورتِ من چنگ می زند

تکثير می شـود هـمـه ی بغـض هایِ من

وقتـی کـه غصـه ، آيِنـه را رنگ می زنـد

 

آن خنـده های ساده و بی ادعـا کجاست ؟

اين چهـره با کدام صفـت قاب می شـود ؟

من پا بـه پایِ عمـر ، بـه فـکـرِ رسيـدنـم

لعنـت به زنـدگـی کـه فـقـط راه می رود !

 

اطـرافِ من شلـوغیِ گُـنگِ تـرانه هـاست

از آسـمـانِ خاطـره هـا گـريـه می چـکـد

دارم به مرگ و راحتی و ... نه ! نمی شود !

جایِ تـو نيـست در بغلِ فکرهایِ بـد

 

ooo  

 

وقتی که واژه ها به " تـو " برخورد می کننـد

کم رنگ می شود نـوکِ خـودکارِ شعـرِ من

انگـار می مـکـد رگِ دسـتم حـيـات را ...

مـثـلِ قـرارِ سـاده ی يـک روح  بـا بـدن

 

فــردا  خـيـال می کـنـد از يـاد می روی

عشـقِ تـو را بـه ثانيـه ها قفـل کـرده ام !

دنـيـا اگـر نمـايـشِ تـنـهائـیِ من اسـت

در انـتـظـارِ ديـدنِ تـو پـشـتِ پـرده ام .

 

    مانـدانا  ابـري -  آذر ماه 86

----------------------------------------


          ضمنا شماره ي سوم مجله ي فرهنگي ، ادبي ، داتشجوئي ايرانشهر
          چاپ شده است و صفحاتي را هم به موسيقي و ترانه اختصاص داده ...
           براي اطلاعات بيشتر و ارسال آثار به آدرس زير ( وبلاگ آقاي رضا پارسا )
          مراجعه كنيد :

http://www.sheremaryam2.blogfa.com

و يا لينك زير :

http://www.mah-name-iranshahr.blogfa.comپيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱٠/۱٤ - ماندانا ابری