بگو سنجاقکم هستی
آينه

 

        از کتاب  * بگو سنجاقکم هستی *

 

      آينه...

        خوب نگاه کن مرا...

                         که رد پای عشق تو

                                           نشسته چون به پيکرم...

 

          به چشم من نگاه تو             به گوش من صدای تو

          به لب بود کلام تو                 به چهره رنگ روی تو

          به دست من دو دست تو       به سر بود هوای تو

          تو شاه سرزمين دل              به قامتم لوای تو

          دگر چه جای من بود             که من ز خود جدا شدم

          همه وجود من توئی               ز غصه ها رها شدم

          دگر چه غم که رفته ای          که آينه مدد کند

          نگاه می کنم در آن               که جان تو را نگه کند

                    

                                            < مانی >

         

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱٠/٢۸ - ماندانا ابری