بگو سنجاقکم هستی
طلسم        اول :  سلام

دوم : شايد آخرين پست وبلاگم رو مي خونيد ، پيشاپيش از عزيزاني

                     
               كه نتونستم
 در وبلاگشون اعلام به روز رساني كنم معذرت

                   
               مي خوام و
از راهنمائی ودوستيهاتون ممنونم ،

 
سعي مي كنم در حد بضاعت پاسخگوي محبت هايتان باشم

 

هميشه موفق باشيد ...

 پس تا ... شايد وقتي ديگر ...

               سوم :  غزل - ترانه !!

 


طلسـم

 

تمـام شـد ... و  بـهـارِ دوبـاره اي پ‍ـژمـرد  

به سـدِ سنـگ ترين قلـبِ زنـدگي برخورد

 

شكـست در بغـلِ بغض و تكـه تكـه چكـيد

تـمـامِ بـودنِ من را ، نـبـودن  " او "   بُـرد

 

نـگـاهِ شـيـشـه اي و مـات از تداومِ شـب

  به خـواب رفت و همين ...

  روبرويِ پنجره مُـرد .

 

***                     

بـلـوغِ زودرسِ  واژه هـا ، قـلـم تـب دار

غـزل برهنه شد و تن به يك ترانه سـپرد

***                        

 

از همه دنيـا بريد و دسـتِ عاشقي رو ، رو كـرد

غير ممكنـا رو ممكن ، شب و روز و روبرو كـرد

 

ديگـه تـو آبـيِ رويـا ، با پـرنـده ها يكـي بود

تويِ جاده هايِ بن بست ، رفتنش يواشكـي بود

 

يه دفـه از مشتِ غصه ، سنگِ بي رحمي رها شد

تو سـقوطـي بي اراده ، تا همـيشه بي صـدا شد

 

هنـوزم خـيره به دوره ، فـكـرِ پـروازه دوبـاره

تك تكِ خـاطـره هاشو با نفـسهاش مي شماره

 

 

هنـوزم رو تنِ اميـد ، رو لبـاش داغِ يه اسـمه

             فـكرِ بيـداريِ بوسـه ، لحظه ي مرگِ طلسـمه

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٢/٢٢ - ماندانا ابری