بگو سنجاقکم هستی
... من

     

                     سلام

                      و  عذر خواهی بابت پست قبل که ...

                                      و بعد غزل و مهم تر اینکه

               .... از همه دوستان بخاطر تذکرات وزنی ..... ممنونم                 

  .... مـن 

           

           وای از تـو آه سـادگی زود باورم

            بیمـار لا عـلاج پر از درد در سرم

            آرامتر که گریه تب و لرز می کـند

           این نسخه را بپیچ ، نگو هِی که " بهـترم "

          روزی سه بار آیـنه را خیره تر کن و ....

         تکرار کن دوباره عزیزم به خاطـرم

          " من باختم قبول ....

                                    و دیگر تمام عمر

                      از این شبِ سیاه ستاره نمی خرم  "

        در خـواب نیز بودن  او را جواب کن

           تا چشـم کل خاطـره ها را در آورم

                  ----------------

        

        حالا که بهـتری به تو لبخند می زنم

        در ازدحام ثانـیـه هایت شـناورم

        بالِ غرور رفته به بادت شکسته بود

         اما فقط بخاطر قلب تو می پرم 

      

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۸/٩ - ماندانا ابری