بگو سنجاقکم هستی
 

 

              باز هم سلام

             اين شعر هم مال کتابمه .....

           

                                  اينگونه

                                           اينگونه در ذهن منی ، افسانه تر از قصه ها
                                       برتر ز هر زيباترين  ،  با کمترين پیرايه ها
                                    اينگونه در قلب منی ، آبی تر از درياچه ها
                                    والاتر از بالاترين ، خوشبو تر از گلخانه ها
                                     اينگونه در من کن نظر ، مجنون تر از فرهاد ها
                                    ليلی تر از شيرين ببين ، عاشق ترين در يادها
                                  اينگونه عهدت می کنم ، محکم تر از ديوار ها
                                   نشکستنی تا روز مرگ ، پيوسته چون زنجير ها
                                  اينگونه ام در زندگی ، يک کوله پر از خنده ها
                                  همراه تو در هر سفر ، درمان درد و غصه ها
                                  اينگونه باشد تا ابد ، پيمان ما در سينه ها
                                  بر تو که عشق مطلقی ، باران و سيل بوسه ها
 

                                                                               ماندانا ( مانی )

 

           

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱٠/٢٢ - ماندانا ابری