بگو سنجاقکم هستی
شما ...

 

 

 

        از همه دوستان بخاطر لطفشون در نمايشگاه کتاب متشکرم ...

 

         ********

 

لا حـولَ و..... سـرگیجـه ی تسبیحِ دعا

 

  اَستغـفروُا

                     حسِ شـما

                                       در هـمـه جـا !

 

  گفتـند بیـا تـوبـه کـن و راحت شــو

 

 

 گفتم که ...

                    اَعـوُذوا

                                  وَ اَعـوُذوا

                                                   به شـما !

 

 

********

 

 

وقـتـی سـبـدِ خـیـال را می چـیدم

 

 

در باغِ دلـم فـقـط تـو را می دیـدم

 

 

پُـر شد سبـد از میـوه ی کالِ دیـدار

 

 

پس ابـر شـدم ، تا بِـرسـد ، باریـدم

 

 

 < مانـی >

 

 

** کتاب بطور دائمی در آدرس دو پست قبل در دسترس است .

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٢/۱٤ - ماندانا ابری