بگو سنجاقکم هستی
دريائی

    

 

         تقدیم به همه ی دریائـیـها ....

 

 

          دریائی

 

 

 

اين ترانه جهت ساخت آهنگ

 

واگذار شد .

 ....

 

 

 

 

 

 < مانی >

 

 

* کتاب حقير هنوز در همون آدرس پست قبلی در ساعات اداری

    قابل دسترس می باشد .

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱/۳٠ - ماندانا ابری