بگو سنجاقکم هستی
بی تو

 

 

        

 

 

بی تـو

 

 

 

 " بی تـو "  هـنـوز شیـشـه ی قلـبم مکـدّر است

 

روزم شب است و  ... شب ...

 

چـه شـبـی  ؟

 

 گور بهتر است

 

 

در حیـرتم  ، چگونه حضـورِ تو سـایه شد !   

 

شایـد محـال ، عاقـبتِ عشق و باور است

 

 

گرچـه نفـس به سیـنه ی من چنگ می زند

 

ایـن قصه ی همیـشگیِ طفـل و مـادر است

 

 

چـرخ ِ حـیـات ، رفـتـه به گـودالِ انـتـظـار

 

آنجـا که حـسِ بـودن و رفتـن شـناور اسـت

 

 

من در عـبـور از غـمِ تـو پـیـر مـی شـوم

 

هر ثانیه چو ضـربه ی داسـی به  پیـکر است

 

 

افسوس می خورم که چرا " بـی "  نبوده ام ؟

 

" بـی " با " تـو " است و من .....

 

چه بگویم .......

 

مکرر است .

 

 

 

<  مانی  >

 

 

**  گالری رسپينا از تاريخ ۱۹/۱/۸۵  تا  ۲۴/۱/۸۵   کلکسيونی از نقاشی

      و پوستر و قابهای ايتاليائی وآلمانی و انگليسی را جهت بازديد و خريد

      به نمايش گذاشته ... و يه گوشه هم کتاب حقير قابل دسترس هست .

 

     آدرس : تهران - جمالزاده شمالی -  بالاتر از بلوار کشاورز

             خيابان صدوقی شرقی  -   شماره ۴۰ -  طبقه دوم 

                       ساعات بازديد : ۱۵ الی ۲۰

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱/۱٧ - ماندانا ابری