بگو سنجاقکم هستی
بگو ....سنجاقکم هستی

 

 

** اولین سلام در سال نو ..... خوش بودن واقعی ، یه آرزوست .

 

                      کاش می شد که همه بدستش بیارن . حتی برای یک لحظه .......

 

*************** 

 

 

به چشمِ خیسِ گریانم

 

به دستِ داغِ لـرزانم

 

به قلبِ پاک بی تابم

 

بـزن تکـیه

 

که با نیرویِ عشقِ تو

 

ز سیلِ حسرت و اندوه و تنهائی

 

نباشد ذره ای باکم

 

به دشتِ قلبِ من آهسته ره جستی

 

به نـرمی از دلِ سنـگم گذر کردی

 

مرا آشفته سر کردی

 

بخوان با من

 

 که با هر شعرِ من جاری به این دشتی

 

بمان با من

 

که چون سنجاقکی بر سینه بنشستی

 

بگو با من

 

تو هم در یادِ من هستی

 

به یادت هست پیمانِ یکی بودن

 

که با مژگانِ تر بستی

 

بگو با من

 

همیشه عاشقی

 

سنجاقکم هستی

 

 

                                     <  مانـی  >

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱/٦ - ماندانا ابری