بگو سنجاقکم هستی
قصر طلائی

 


عجب روزگاریست ....

حتی برای یک فنجان قهوه ی ترک !!

دلم تنگ می شود .....


و .... یه کار قدیمی

قصر طلائی


                                                مَنو در هم شکستی بی ترحم


                                                ببین سنگ دلت با من چه ها کرد

                                                 .
                                                 .
                                                 .
                                                 .
                                                 .

                    بذار تا عاشـقِ بعـدی نـدونه

                  یه گورسـتانه این قصرِ طلائی
                                    شرمنده ....

            
                         من بهتره اینجا ترانه ننویسم .......

                                 این ترانه رو قراره به زودی بخونن .........


                                  مجبور شدم  تا حدودی ..... حذفش کنم


Sorry               
 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/٢٩ - ماندانا ابری

لبخند زندگی

 

 

  لـبخـندِ زنـدگي  


             اي عـشق ، اي تلاطمِ بي انـتها ، بيـا

من را بِبَـر ميانِ سكوتي پُـر از صـدا

 

آنجـا كـه با نگـاه كتابي نوشـته اند

گـويـا تر از تمـامِ غـزل هايِ بي ريا

 

از دستِ سردِ فاصله ها مي تـوان گريخت

با گـرميِ حـضـورِ تـو اي شـعـله ي رها

 

در پيـلـه ي وجـودِ تـو پـرواز ديـده ام

يك آسـمان كـه مي كِشـَدَم تا به نا كجا

********

اي گم شده میان هـیاهـوی ‌سـرنـوشـت

پيـدا شـدي چه ديـر ، ولـي بـاز پُـر بـها

 

اين روزها هم آيِنـه نـقـاشِ چـيره دسـت

بر صـورتم كشـيده خطوطي به رنگِ"  ما "

 

بـا تو عـبورِ ثانـيه هـا سكـته كـرده انـد

لبـخـنـدِِ زنـدگي به درازا كـشـيده تا ....

   ( مانی )

  

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/۱۳ - ماندانا ابری