بگو سنجاقکم هستی
 

 

 

     *** غیر ممکن

 

           می توان در شـب چـراغ ماه را انـکار کرد

                          می توان در روشنـی خـورشید را انکار کرد

           می تـوان از دره ها کـوه بلـنـدی سـاز کرد

                         می توان آن کـوه را بر دوش مـوری بار کرد

           می توان رود خـروشـان را به قـلـه راه داد

                        می تـوان آن قــلـه را تا آسـمــان هـمـوار کرد

          می توان دریـای آبـی را به چـاهی جـای داد

                       چاه را خشکاند و صد چشمه در آن بیـدار کرد

         می توان شهری چراغان کرد با یک نور شمع

                       با دو صـد مشـعل درون خـانه ای را تــار کرد

        می توان بر صخره ها گل های یاس و لاله کاشت

                        در گـلـسـتان گـل ندیـد و گـفـتگو با خـار کرد

 

                 غیر ممکـن هرچه گوئی می توان انجام داد

                خود بگو آیا توان عشـق تو را انکار کرد؟؟؟

 

                              < مانـی >

 

         از کتاب :  ** بگو سنجاقکم هستی **   

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱٠/۳٠ - ماندانا ابری

آينه

 

        از کتاب  * بگو سنجاقکم هستی *

 

      آينه...

        خوب نگاه کن مرا...

                         که رد پای عشق تو

                                           نشسته چون به پيکرم...

 

          به چشم من نگاه تو             به گوش من صدای تو

          به لب بود کلام تو                 به چهره رنگ روی تو

          به دست من دو دست تو       به سر بود هوای تو

          تو شاه سرزمين دل              به قامتم لوای تو

          دگر چه جای من بود             که من ز خود جدا شدم

          همه وجود من توئی               ز غصه ها رها شدم

          دگر چه غم که رفته ای          که آينه مدد کند

          نگاه می کنم در آن               که جان تو را نگه کند

                    

                                            < مانی >

         

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱٠/٢۸ - ماندانا ابری

 

    

    اين يکی جديده .....

   

 

 

     نامه...

      

 

            نامه از دست تو شکایت داشت

     وقت بگشودنش به بی تابی
 
          گفـت خطها کشیده ای برآن
 
                تا کنی عقـده های دل خالی
 
خط به خط با قلم زدی تیشه
 
       به میـان عبـور نـغـز کلام
 
           جای آن تیشه ها هنوزم هست
 
                  برتن جـملـه های بی اتمام
 
چه شده باز عـیـن طوفـانی
 
     گفته بودم مشو رفـیق هــوا
 
           رنگ آن آسـمان نـمی پـایـد
 
                 لحظـه ای آبی و دوباره سیاه
 
بارش چشم تو به نامه رسید
 
       شده تائـیـد غصه های دلت
 
            در جوابـت نوشتـه ام خطی
 
                " تا همیشه دلم سرایت هست "

                                                           ( مانی )

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱٠/٢٧ - ماندانا ابری

 

 

              باز هم سلام

             اين شعر هم مال کتابمه .....

           

                                  اينگونه

                                           اينگونه در ذهن منی ، افسانه تر از قصه ها
                                       برتر ز هر زيباترين  ،  با کمترين پیرايه ها
                                    اينگونه در قلب منی ، آبی تر از درياچه ها
                                    والاتر از بالاترين ، خوشبو تر از گلخانه ها
                                     اينگونه در من کن نظر ، مجنون تر از فرهاد ها
                                    ليلی تر از شيرين ببين ، عاشق ترين در يادها
                                  اينگونه عهدت می کنم ، محکم تر از ديوار ها
                                   نشکستنی تا روز مرگ ، پيوسته چون زنجير ها
                                  اينگونه ام در زندگی ، يک کوله پر از خنده ها
                                  همراه تو در هر سفر ، درمان درد و غصه ها
                                  اينگونه باشد تا ابد ، پيمان ما در سينه ها
                                  بر تو که عشق مطلقی ، باران و سيل بوسه ها
 

                                                                               ماندانا ( مانی )

 

           

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱٠/٢٢ - ماندانا ابری

آغاز

سلام و صد سلام

         من تازه واردم و تا حالا وبلاگ ننوشتم.

          خوشحال می شم با نظراتتون راهنمائیم کنید...

         امروز رو با یکی از شعرام شروع می کنم که تو کتابم هم هست.....

                           نام کتاب  : بگو سنجاقکم هستی...

                                  

                اگر...

 

                   اگه بودنت خیاله            قصه و افسانه می شم

                   اگه دیدنت یه خوابه       خواب کودکانه می شم

                   اگه راهت بی عبوره      می پرم پرنده می شم

                   اگه عشق تو محاله      من امید تازه می شم

                   در بیابان وجودم            با تو من جوانه می شم

                   پشت دره تباهی          با تو جاودانه می شم

                  من برای داشتن تو       خواستن دوباره می شم

                  برای برق نگاهت          شب بی ستاره می شم

                  در سکوت مرده دل      واژه نه ترانه می شم

                                 می خونم دوستت دارم رو  

                                   شعر عاشقانه می شم

 

                                       ماندانا ( مانی )

                 

                                     

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱٠/٢٢ - ماندانا ابری